Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Tuesday 21. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
8.A Akce Akce
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Apeltauerová Kateřina - - - - - - -
Falkenbergová Eva - ..
Kepková Jana - TrV
Kohoutová Taťána Mor -
Matějíčková Peukerto Petra - - - BaR
Melíšková Martina - Špí Špí Špí FrV BuM - - -
Morávková Michaela - Koh - Ram Fal Seg Chu - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bajerová Romana
4 supl. (Peu) Hv 3.A 3.A
Bulva Martin
5 supl. (Mel) Vv 5.A 5.A
Falkenbergová Eva
4 spojeno (MoM) Aj 9.C (ICT1) 9.A
Franců Věra
4 supl. (Mel) Vv 5.A 5.A
Hádková Marcela
12:35 - 13:30 Jídelna  
Chuchma Tomáš
6 supl. (MoM) Fy 7.B
Kohoutová Taťána
1 supl. (MoM) M 7.B 7.B
Morávková Lenka
5 supl. (Koh) Čj 8.C 8.C
Rameš František
3 supl. (MoM) 7.C F
Segečová Monika
5 spojeno (MoM) Aj 9.C (ICT2) 9.C
Šichová Jarmila
7:30 - 8:00 1. patro  
Špísová Radka
1 supl. (Mel) Čj 5.A 5.A
2 supl. (Mel) M 5.A 5.A
3 supl. (Mel) Vla 5.A 5.A
před 2., 3. hod dohled 1. patro  
Trojanová Veronika
3 odpadá Vv 8.A
4 supl. (Kep) Čj 6.A 6.A
4 odpadá Vv 8.A
před 4., 5. hod dohled 2. patro  
Změny v rozvrzích tříd
3.A
4 Hv 3.A supluje BaR (Peu)
5.A
1 Čj 5.A supluje Špí (Mel)
2 M 5.A supluje Špí (Mel)
3 Vla 5.A supluje Špí (Mel)
4 Vv 5.A supluje FrV (Mel)
5 Vv 5.A supluje BuM (Mel)
6.A
4 Čj 6.A supluje TrV (Kep)
7.B
1 M 7.B supluje Koh (MoM)
6 Fy supluje Chu (MoM)
7.C
3 F supluje Ram (MoM)
8.A
3.-4. hod Akce školy
8.B
7 Akp KAJ odpadá (Fal)
8.C
5 Čj 8.C supluje Mor (Koh)
7 Akp KAJ odpadá (Fal)
8.D
7 Akp KAJ odpadá (Fal)
9.A
7 Akp KAJ odpadá (Fal)
9.B
7 Akp KAJ odpadá (Fal)
9.C
4 Aj ICT1 9.A spojí Fal (MoM)
5 Aj ICT2 9.C spojí Seg (MoM)
7 Akp KAJ odpadá (Fal)
Pedagogický dohled u třídy:
8.A
Hodina: 3.-4., Učitel: Kepková Jana