Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 20. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
6.A TU Akce Akce Akce Akce Odpa Odpa Odpa
6.B Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Odpa Odpa Odpa
6.C Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Kurz Odpa
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Bínová Ivana - - BaR BaR .. ..
Blažková Lucie -
Kepková Jana .. TrP - .. .. Ben
Machtová Věra Ram Chu
Milde Marcel - - - - - - - - -
Poláková Adéla - - - - - -
Tomasová Nicole .. .. - Isl - Isl
Trojanová Veronika .. Mat .. .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bajerová Romana
3 supl. (Bín) Pvy 5.A 5.A
4 supl. (Bín) Pvy 5.A 5.A
Benischová Kateřina
3 odpadá Aj 6.B (AJ1)
6 supl. (Kep) Čj 8.A 8.A
Falkenbergová Eva
3 odpadá Aj 6.A (AJ1)
Chuchma Tomáš
3 supl. (MaV) 8.B 8.B
3 odpadá Aj 6.B (AJ2)
Islová Denisa
2 odpadá Aj 6.C (AJ2)
3 odpadá Aj 6.A (AJ2)
4 supl. (ToN) Aj 9.C (AJ5)
6 supl. (ToN) Tv 9.C (TVd)+ VTV
před 4., 5., 6. hod dohled 2. patro  
Kepková Jana
7 změna Dvp 6.B (Dra2)+
8 změna Dvp 6.B (Dra1)+
Machová Andrea
1 výměna >> Čj 3.B na 3. hod
2 výměna >> M 3.B na 4. hod
3 výměna << Čj 3.B 3.B z 1. hod
4 výměna << M 3.B 3.B z 2. hod
Majerová Jana
1 výměna << Vv 3.B 3.B z 3. hod
2 výměna << Vv 3.B 3.B z 4. hod
3 výměna >> Vv 3.B na 1. hod
4 výměna >> Vv 3.B na 2. hod
Matysová Kateřina
2 supl. (TrV) D 8.A 8.A
2 odpadá Hv 6.B
Morávková Michaela
5 změna Msp 6.C (Ms)+
Plocová Michaela
4 odpadá Tv 6.B (TVd)
Rameš František
2 supl. (MaV) Ch 8.B 8.B
4 odpadá Tv 6.B (TVch)
Šritrová Alena
12:40 - 13:40 Šatna  
Trojan Pavel
2 supl. (Kep) Fy 7.C 7.C
2 odpadá M 6.A
Trojanová Veronika
6 změna VSp 6.C (VS1)+
7 změna VSp 6.C (VS1)+
Změny v rozvrzích tříd
3.B
1 Vv 3.B výměna << Maj z 3. hod
1 Čj výměna >> na 20.9. 3. hod
2 Vv 3.B výměna << Maj z 4. hod
2 M výměna >> na 20.9. 4. hod
3 Čj 3.B výměna << Mach z 1. hod
3 Vv výměna >> na 20.9. 1. hod
4 M 3.B výměna << Mach z 2. hod
4 Vv výměna >> na 20.9. 2. hod
5.A
3 Pvy 5.A supluje BaR (Bín)
4 Pvy 5.A supluje BaR (Bín)
6.A
1. les. Třídnická hodina
2. - 5. les. Akce školy
6. - 8. les. Odpadá
6.B
1. - 5. les. Kurz
6. - 8. les. Odpadá
6.C
1. - 6. les. Kurz
7. les. Odpadá
7.B
5 Pvy PV1 odpadá (Bín)
6 Pvy PV1 odpadá (Bín)
7.C
2 Fy 7.C supluje TrP (Kep)
8.A
2 D 8.A supluje Mat (TrV)
6 Čj 8.A supluje Ben (Kep)
8.B
2 Ch 8.B supluje Ram (MaV)
3 8.B supluje Chu (MaV)
9.A
6 Tv TVd VTV supluje Isl (ToN)
9.C
4 Aj AJ5 supluje Isl (ToN)
6 Tv TVd VTV supluje Isl (ToN)
Pedagogický dohled u třídy:
6.A
Hodina: 1. les., Učitel: Trojanová Veronika
Hodina: 2. - 3. les., Učitel: Machtová Věra, Trojanová Veronika
Hodina: 4. - 5. les., Učitel: Trojanová Veronika
6.B
Hodina: 1. - 5. les., Učitel: Bínová Ivana, Kepková Jana
6.C
Hodina: 1. - 6. les., Učitel: Poláková Adéla, Tomasová Nicole